Som un CENTRE SOCIAL ubicat a Mataró que treballa l'atenció social de persones que es troben en risc d’exclusió de la Comarca del Maresme. 

Els nostres serveis d'atenció es centren en els següents col·lectius:
  • Persones amb Discapacitat Física
  • Joves amb dificultats socials
  • Persones en risc d'exclusió social o persones que a causa del context socioeconòmic han vist afectats els seus recursos personals 
  • Pares i mares biològics o no, tutors o families acollidores, que afronten la criança d'un menor i que es troben amb situacions generadores de conflictes.

Vetllem per la dinamització empresarial del territori, ja que un dels objectius clau de la nostra entitat és el foment de l’emprenedoria social. Per aquest motiu també ens dirigim a emprenedors socials i entitats del Tercer Sector, orientant-los en la creació, la implantació i la gestió del seu projecte, oferint eines per fomentar el seu rendiment i la seva capacitat per emprendre.

Pel nostre caràcter social, ens movem dintre del mercat de l'Economia Social amb l’objectiu de professionalitzar la tasca social de les organitzacions del Tercer Sector, i establir la cultura de la Responsabilitat Social (RSC) com a via pel creixement i la consolidació de les organitzacions empresarials, governamentals i socials.

Tenim com a objectiu el disseny, la implementació i la avaluació de les metodologies orientades a l’eficiència, la qualitat i la medició de l’impacte social de les activitats relacionades.
                                    
Representació de l'entitat: 
  • Formem part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i som membres de la Comissió de Gestió de la Sectorial d'iniciativa Social de la mateixa. 
  • Representem a la Federació dintre de la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya participant a la Comissió funcional de Serveis Socials.